Santander Orchestra koncepcje KV

diver

Zostaliśmy poproszeni o stworzenia koncepcji KV dla Santander Orchestra – edukacyjnego projektu dla najlepszych studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych.

Najważniejszym dla klienta było umiejętne połączenie wizualne 2 grup obiorców – młodych artystów oraz doświadczonych, wybitnych dyrygentów i tutorów.

Klient: InteliWise

Rok realizacji: 2021

Zakres prac: #koncepcja #ui/ux #design